Reklam
Vakıf Katılım
Tarih : 2024-05-27 20:10:05

Alarko'da nakit kar payı ödeme tarihi

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Alarko Holding A.Ş'nin 27.05.2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, şirketimizin 2023 yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan 6.907.066.467 TL dönem karından sermaye piyasası mevzuatı, esas sözleşme ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 281.745.307 TL kontrol gücü olmayan paylar ve 46.773.053,67 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dönem karı 6.578.548.106,33 TL'dir. Net dönem karına 4.381.540 TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 6.582.929.646,33 TL'nin yüzde 14,85'ine tekabül eden 978.141.000 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara dağıtılacak kar payı olarak ayrılmasına, dağıtılacak kar payından, 2023 yılında nakden ödenen 556.800.000 TL (Brüt) kar payı avansının mahsup edilmesine, kalan 421.341.000 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına,  vergi tevkifatına tabi olan kar payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına, kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine, kar payı dağıtımına 30.05.2024 tarihinde başlanmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.''
 

  Hibya Haber Ajansı

© Copyright 2024 izmithaberler.com.tr Tüm Hakları Saklıdır.
Web sitemiz Hibya Haber Ajansı Abonesidir.